Wat is oedeem?

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Er zijn verschillende vormen van oedeem, afhankelijk van de oorzaak.


Lymfoedeem is een uitzonderlijke zwelling van een deel van het lichaam. De zwelling ontstaat net onder de huid door een abnormale ophoping van lymfevocht door een verstoorde aan- en afvoer van vocht. Lymfoedeem is een chronische aandoening. Dit betekent dat het wel behandeld kan worden, maar niet over gaat.

Veneus oedeem kan ontstaan als gevolg van veneuze insufficiëntie. Dit wil zeggen dat het veneuze systeem, de aders, niet goed functioneren. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van trombose of een verzwakte vaatwand van de bloedvaten. Als gevolg hiervan verhoogd de druk in de aders en wordt er vocht en eiwitten vanuit het bloedvat in het weefsel geperst. Er is dus sprake van een (tijdelijke) vergrote aanvoer van vocht.

Behandeling

  • Het verminderen van de omvang van het oedeem
  • De progressie van het oedeem tegengaan
  • Vermijden van complicaties zoals huidproblemen
  • Verbeteren van eventuele functiestoornissen
  • Het leren omgaan met oedeem