Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Van Kasteel Fysiotherapie deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. De verstrekte informatie op deze website kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Van Kasteel Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Van Kasteel Fysiotherapie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan  deze site verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Van Kasteel Fysiotherapie alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Van Kasteel Fysiotherapie niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Van Kasteel Fysiotherapie of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Van Kasteel Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door derden geplaatste teksten, afbeeldingen, handelsmerken of hyperlinks. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Van Kasteel Fysiotherapie worden onderhouden, wordt afgewezen.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.