Als u bij één van onze fysiotherapeuten in behandeling gaat, dan vragen wij u om onze huisregels in acht te nemen.

Dit zijn onze huisregels:

 • Bij een eerste afspraak dient u zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • Indien een afspraak niet door kan gaan, dient u dit minimaal 24 uur voor behandeling aan ons door te geven via: 0598-397452.
 • Indien u een afspraak niet 24 uur van tevoren afmeldt, dan zijn wij genoodzaakt om 75% van de behandelkosten bij u in rekening te brengen.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Onze praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. Bij diefstal of vermissing zijn wij derhalve niet aansprakelijk.
 • Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.
 • Op de registratie van uw persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Wat neemt u mee?

  2 (grote) handdoeken
  Afsprakenkaartje
  Indien van toepassing de verwijzing van de arts of medisch specialist.
  Medicijnkaart en/of andere aanvullende informatie over uw ziektebeeld.