Bedrijfsfitness Nederland

Wij geloven in een gezonde zaak. Medewerkers zijn van onschatbare waarde en zorgen ervoor dat een bedrijf kan groeien. Daarom stimuleren wij bedrijfsfitness als gezonde arbeidsvoorwaarde. Bedrijfsfitness Nederland is de schakel tussen professionele sportaanbieders zoals jij en de zakelijke markt.

Ben u geïnteresseerd in het Nationaal Bedrijfsfitness Plan? Controleer snel of uw werkgever al is aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland. Veel werkgevers in hele land doen mee, dus de kans is groot dat ook die van jou daarbij zit.


Onze sportschool is aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland en highfive.fit.

Chronisch Zorgnet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen.

Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de patiënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). ClaudicatioNet streeft naar transparante, doelmatige en hoogwaardige zorg voor deze patiënten.

Hiervoor werkt ClaudicatioNet samen met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

Onze praktijk is aangesloten bij ClaudicatioNet.

Ergo Optima

Ergo Optima adviseert hoe organisaties gezondheids- en vitaliteitsdiensten effectief kunnen inzetten als onderdeel van hun duurzame inzetbaarheidsbeleid. Dat begint met een heldere visie en strategie. Gezondheids- en vitaliteitsbeleid is ten slotte een middel, geen doel op zich. Als er een duidelijke visie en strategie is ontwikkeld, adviseren en helpen we bij de daadwerkelijke implementatie.

Onze praktijk is aangesloten bij Ergo Optima.

Fysio Ketenzorg Noord

Fysio Ketenzorg Noord is een organisatie die zich inzet voor optimale zorg rondom de patiënt. Dit doet zij door kwalitatief de beste zorg te bieden aan de patiënt volgens vastgestelde protocollen. Deze protocollen zijn door 1e,2de, en 3de lijn in gezamenlijkheid ontwikkeld. Er is een intensieve samenwerking door de lijnen heen en communicatielijnen zijn kort.

Onze praktijk is aangesloten bij Fysio Keten Zorg Noord.

Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor de geriatrische patiënt. Het doel van het Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen is een zorgketen te ontwikkelen waarbij alle behandelaars vanuit hetzelfde perspectief naar de geriatrische patiënt kijken. Dit kan de kwaliteit van de zorg voor ouderen ten goede komen.

Leden van GFNG werken samen met andere disciplines
De fysiotherapeuten nemen actief deel aan het geriatrienetwerk. De deelnemende fysiotherapeuten werken zo nodig samen met andere disciplines zoals huisartsen, specialisten ouderenzorg, geriaters, verpleegkundigen van thuiszorgorganisaties, ergotherapeuten, diëtisten. Op die manier kan de zorg voor kwetsbare ouderen worden verbeterd.

Onze praktijk is aangesloten bij: Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen.

Hoofdpijn Netwerk Noord

Het Hoofdpijn Netwerk Noord bestaat uit een groep fysiotherapeuten en manueeltherapeuten die optimale zorg willen bieden aan patiënten met hoofdpijn.

Zij werken samen met het Hoofdpijncentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen en huisartsen uit de regio.

Onze praktijk is aangesloten bij Hoofdpijn Netwerk Noord.

Kinderteam Hoogezand

Het Kinderteam is een unieke multidisciplinaire samenwerking tussen kinderdiëtist, logopedist, kinderfysiotherapeut, orthopdedagoog/psycholoog, kinderpsychiaterregisterpodoloog en sportfysiotherapeut die gezamenlijke, goed afgestemde en efficiënte zorg bieden.

Het Kinderteam is onderverdeeld in 5 gespecialiseerde teams; een Eetteam, Ontwikkelingsspreekuur, SOLKteam, Voetenspreekuur en een spreekuur voor Kind en Sport.

De teams zijn er op gericht om ouders /verzorgers te ondersteunen en te begeleiden bij vragen over de voeding, gewicht, algehele ontwikkeling, stand van de voeten en looppatronen of bij vragen over sport en bewegen, maar ook bij chronische en onvoldoende begrepen klachten.


Onze praktijk is onderdeel van Kinderteam Hoogezand.


Onze praktijk is aangesloten bij FITKIDS.

Onconet

Fysiotherapeuten van Onconet zijn speciaal opgeleid om training te geven aan mensen tijdens of na de medische behandeling tegen kanker.

Zij weten wat kanker(behandelingen) met het lichaam en de conditie doen en tegen welke beperkingen u kunt aanlopen. 

Onze praktijk is aangesloten bij Onconet.

Orthoparc

Orthoparc is een kliniek voor innovatie orthopedie, geen wachtlijsten en op de dag van operatie weer naar huis.

Klik op deze Link voor de mogelijkheden.

 

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk.

Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is.

Onze praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet.

Redcord

Redcord is een revolutionair Noors systeem met suspensietouwen. Doormiddel van deze instabiele koorden en het gebruik van het eigen lichaamsgewicht worden de spieren heractiveert welke door de pijn juist minder zijn gaan functioneren.
Onze fysiotherapeuten zijn opgeleid om met de Redcord mensen te behandelen. Zij gebruiken de Redcord als middel voor functionele krachttraining en blessurepreventie, zowel in therapie, fitness als bij topsport.


Onze praktijk is aangesloten bij REDCORD..

ReumaNet Noord

ReumaNet Noord is een regionaal samenwerkingsverband tussen eerstelijns fysiotherapeuten in het verzorgingsgebied van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), het Martini Ziekenhuis Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) – Centrum voor Revalidatie, de Ommelander Ziekenhuis Groep en het Refaja Ziekenhuis.

Het doel van ReumaNet Noord is het creëren van uniformiteit binnen de fysiotherapeutische behandeling van reuma, waardoor de behandeldoelen van de patiënt op een kwalitatief goede manier worden bereikt.
Onze praktijk is aangesloten bij ReumaNet Noord.

Rugnetwerk Noord Nederland

Het Rugnetwerk Noord-Nederland (RNN) is een samenwerkingsverband  van de afdelingen Fysiotherapie en Revalidatiegeneeskunde van het Martini Ziekenhuis en 1e-lijns fysiotherapeuten.

Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met rugklachten (ook na een operatie).

Onze praktijk is aangesloten bij Rugnetwerk Noord Nederland.

.

Schoudernet Noord

De stichting Schoudernet Noord (SNN) is een werkgroep van manueel therapeuten en/of sportfysiotherapeuten en/of algemeen fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn op gebied van diagnostiek en revalidatie van schouderaandoeningen.
Binnen de stichting SNN zijn ook orthopeden betrokken.

Er is dan ook sprake van een intensief samenwerkingsverband tussen de aangesloten therapeuten en de orthopeden van het Martini Ziekenhuis Groningen.

Onze praktijk is aangesloten bij Schoudernet Noord.

ZwangerFit®, BevalFit en MamaFit

Deze cusrsussen worden gegeven door onze gespecialiseerde ZwangerFit® (bekken) fysiotherapeuten.

Geregistreerde ZwangerFit® Trainers zijn de best opgeleide zwangerschapsbegeleiders in Nederland, met de meest uitgebreide opleiding over zwangere vrouwen, training en coaching tijdens de zwangerschap, waardoor ze u als zwangere creatief, gevarieerd en zeer vakkundig zwangerschapsbegeleiding kunnen geven.

Onze praktijk is aangesloten bij ZwangerFit®..