Wat is SOLK ? (somatisch onverklaarbare klachten)

Tot zo’n 50% van de patiënten met lichamelijke klachten krijgt van hun huisarts of specialist te horen, dat hun lichamelijke klachten onverklaard zijn. 

Als een huisarts of specialist geen bekende medische verklaring voor lichamelijke klachten kan aanwijzen, dan leidt dit soms tot de conclusie dat deze klachten psychisch zijn. 

Psychische problemen kunnen één van de oorzaken zijn van lichamelijke klachten, maar dit hoeft niet. Psychische problemen kunnen even goed het gevolg zijn van lichamelijke klachten. Bovendien kunnen psychische problemen en lichamelijke klachten naast elkaar voorkomen zonder dat hier een relatie tussen is.

Symptomen

Onverklaarde (pijn) klachten ervaart u op een of meerdere plekken in uw lijf. Variërend van pijn in de gewrichten en op de borst tot hoofd,- rug- en nekpijn. Langdurige vermoeidheid, buik,- maag- en darmklachten en/of uitvalsverschijnselen.

Behandeling

U heeft langdurig klachten die niet over gaan en welke u beperken in het dagelijks functioneren. Ons multidisciplinair team kan u helpen.

Ons team bestaat uit de volgende disciplines: fysiotherapie, manuele therapie, psychologie, psychomotore therapie en diëtiek. Allen werken wij vanuit de gedachte dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. 

Wij voorzien in een breed behandelaanbod. Iedere discipline heeft zijn eigen behandelmethoden. Afhankelijk van uw klachten en wensen, zullen twee of meerdere disciplines ingezet worden en wordt er een behandeling op maat gemaakt.