Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Van Kasteel ergotherapie beschikt over jarenlange ervaring en kennis. Wij werken samen met een groot aantal andere disciplines en verwijzers. Wij zijn gewend multidiciplinair te denken en werken.

Wat is ergotherapie?

De ergotherapeut helpt mensen, jong en oud, die problemen en beperkingen ervaren met dagelijkse handelingen.
De behandeling kan zich richten op:

Werkwijze

Onze therapeuten bieden clienten de juiste zorg op maat. Tijdens de behandeling wordt er gekeken naar uw wensen, beperkingen en hulpvraag. Er wordt onderzoek gedaan naar het probleem, hierbij wordt ook de omgeving betrokken.

Behandelplan

Samen met u stellen wij een behandelplan op. In dit behandelplan wordt vastgelegd wat de behandeldoelen zijn, op welke manier daar aan gewerkt wordt en wat de verwachte behandelduur is.