Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers aan Huis (EDOMAH)

Wat is EDOMAH?

De ergotherapeut houdt zich bezig met verbeteren van de kwaliteit van leven, door ouderen met dementie te helpen bij het weer uitvoeren van betekenisvolle activiteiten.

Voor wie?

Bij deze doelgroep kunnen geheugenproblemen, het niet goed inschatten van complexe situaties, desoriëntatie in plaats en tijd, afasie, apraxie, agnosie, verminderde mobiliteit, problemen geven bij dagelijkse handelingen. Dit heeft vaak ook gevolgen voor de directe leefomgeving, de mantelzorgers.

Werkwijze

De aanpak van het EDOMAH programma stelt de persoon met dementie en de mantelzorger centraal. De leefwereld van de oudere met dementie en de ervaringsdeskundigheid van diens naaste zijn ons uitgangspunt.
Na verwijzing door huisarts of specialist is er een uitgebreide probleeminventarisatie/ analyse, waarbij zowel de client als de mantelzorger zijn verhaal kwijt kan. Ook volgen er handelingsobservaties van de client in zijn eigen omgeving. Samen met cliënt en mantelzorger worden er behandeldoelen opgesteld. Bij de uitvoering van de doelen zijn de client, mantelzorger en therapeut samen verantwoordelijk voor het veranderingsproces.

Voorbeelden van adviezen/training:

  • Gericht op client: compensatie( stappenplan/ spiekbriefjes) aanpassen fysieke/ sociale omgeving, omgeving structureren
  • Gericht op mantelzorger: praktische instructie/ manieren om client te begeleiden. copinginstructie

Onze praktijk is aangesloten bij edomah.nl.

EDOMAH is een expertisegroep bestaande uit opgeleide EDOMAH (ergo)therapeuten, ouderen met dementie en diens mantelzorger.