Wat is COPD?

COPD is een longziekte waarbij uw longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).

Als u COPD heeft, ademt u moeilijker omdat uw longen beschadigd zijn. U heeft minder zuurstof. Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn. Zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden.Uw longen kunnen niet voldoende zorgen voor een goede ademhaling. 

Behandeling

Tijdens het eerste consult maakt u kennis met de fysiotherapeut en wordt er in kaart gebracht wat uw lichamelijke klachten zijn. Mede op basis van uw verwachtingen en doelen worden er testen en metingen afgenomen.
De behandeling wordt ingericht op basis van de uitslagen van deze testen en metingen.
Gedurende de behandeling - en aan het eind van de behandeling zullen er her-testen uitgevoerd worden.
Wanneer u een gerichte verwijzing heeft, zullen deze gegevens meegenomen worden in de samenstelling van het revalidatieprogramma.

Onze fysiotherapeuten hebben scholing gevolgd over diverse long aandoeningen en zijn aangesloten bij netwerken voor longrevalidatie en re-activatie.

Voor wie?

Mensen met longklachten worden in onze praktijk door specialistische fysiotherapeuten begeleid. Wanneer u bijvoorbeeld klachten heeft als gevolg van astma, cystic fibrosis, een long operatie, hyperventilatie of COPD stellen wij met u een passende behandeling samen.

Indien u recent bent opgenomen in het ziekenhuis of een revalidatietraject heeft gevolgd, is de kans groot dat u wordt geadviseerd om een vervolgbehandeling te volgen.
Wij hebben contacten met ziekenhuizen en revalidatiecentra in de regio, op deze manier zorgen we ervoor dat u optimaal begeleid wordt.