van Kasteel Arbeid richt zich op re-integratie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Wat is re-integratie?

Wanneer een medewerker, door ziekte of een bedrijfsongeval, langdurig arbeidsongeschikt is, ontstaat er een situatie waarbij de werkgever en werknemer een proces in gaan met als uitgangspunt; terugkeer op de werkvloer. Re-integreren vraagt om interventies om te kunnen herintreden. Opgeleide bedrijfsfysiotherapeuten werken samen met arbodiensten en bieden bedrijven re-integratie programma’s aan.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. 
Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Doel

 • Het verminderen van verzuim
 • Het verminderen of voorkomen (preventie) van mentale en/of fysieke klachten
 • Het verhogen van de productiviteit van de werknemer
 • Het verhogen van de belastbaarheid van de werknemer
 • Duurzame inzetbaarheid

Ergo Optima

Ergo Optima adviseert hoe organisaties gezondheids- en vitaliteitsdiensten effectief kunnen inzetten als onderdeel van hun duurzame inzetbaarheidsbeleid. Dat begint met een heldere visie en strategie. Gezondheids- en vitaliteitsbeleid is ten slotte een middel, geen doel op zich. Als er een duidelijke visie en strategie is ontwikkeld, adviseren en helpen we bij de daadwerkelijke implementatie.

Onze praktijk is aangesloten bij LIJV (voorheen Ergo Optima) .

Werkwijze

Onze adviseurs brengen een bezoek aan uw bedrijf, om in een gesprek onze diensten uiteen te zetten en met u van gedachten te wisselen over de wensen en behoeften van uw organisatie.

Middelen

 • Quick health scan organisatie
 • Doorlichten van de organisatie en gezondheidsrisico's.
 • Werkplekonderzoek
 • Onderzoek bij (groep)werknemer(s) op de werkplek gericht op fysieke en mentale belasting, werkhouding en werkstijl.
 • Spreekuur
 • Periodiek spreekuur voor werknemers met klachten en/of vragen over zijn/haar gezondheid.
 • Fittesten
 • Testen gericht op fysieke en/of mentale belastbaarheid
 • Workshops
 • Gericht op leefstijl (voeding, bewegen, roken), stress of ontspanningsoefeningen in groepsverband. Met als doel: gedragsverandering.
 • Fysiotherapeutische behandeling
 • Behandeling van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.
 • Bedrijfsfitness
 • Onder begeleiding sporten, personal training of small group training bij Van Kasteel Fitness.