Reïntegratie

 

Reïntegratieconcept

Van Kasteel adviseert en ondersteunt bedrijven bij de opzet van succesvol gezondheidsbeleid en biedt de middelen om dit op een geprotocolleerde, transparante en resultaatgerichte wijze uit te voeren.

Van Kasteel Training & Therapie biedt werkgevers via onder andere Arbo-diensten preventie programma's en reïntegratie programma's aan. Daarbij rekenen adviseurs uit hoeveel kosten een werkgever bespaart, wanneer een werknemer versneld reïntegreert via een reïntegratie programma van Van Kasteel.

Werknemers met chronische klachten aan het houding- en bewegingsapparaat kunnen langdurig verzuimen of zelfs blijvend arbeidsongeschikt raken. Voor deze werknemers stellen specialist, fysiotherapeut en psychotherapeut samen een diagnose.

Doel
Herstelde fysieke en/of mentale mogelijkheden in relatie tot arbeid en/of ADL(Algemeen Dagelijks Leven)

Doelgroep
Werknemers waarbij uitval dreigt of aanwezig is door lichamelijke klachten.
Aard van de klachten kunnen zijn: fysieke problemen, mentale problemen en/of cognitieve problemen.

Inhoud van het programma
Terugkeer naar eventuele arbeid en ADL  wordt mogelijk wanneer de werknemer zodanig met de klachten om kan gaan, dat deze klachten geen belemmering meer vormen voor normaal functioneren.

Intake
In het intakegesprek wordt de situatie van de werknemer door middel van een Basis Belastbaarheidonderzoek in kaart gebracht. Het Basis Bealstbaarheidonderzoek bestaat uit een anamnese en onderzoeken waaruit  de fysieke en/of psychische belastbaarheid bepaald kan worden. Uit de intake volgt een advies inzake het functioneren in relatie tot arbeid en/of ADL. Aan de hand hiervan kunnen verschillende interventies ingezet worden. Deze interventies zijn gericht op het leren omgaan met de aanwezige mentale en fysieke klachten, zodat de algehele conditie verbetert en terugkeer in (eventuele) arbeid mogelijk wordt.
Per interventie kunnen verschillende disciplines ingezet worden zoals een psycholoog, een haptonoom, een psychomotorisch therapeut of een diëtist.

Het traject

Trajectbegeleiding
De werknemer krijgt een trajectmanager toegewezen. De trajectmanager geeft vorm aan het traject en evalueert periodiek. Indien nodig vindt bijstelling van het traject plaats met als uitgangspunt arbeidsre-integratie waarbij de kwaliteit van leven voorop staat.

Belastbaarheidtraining
Tijdens de belastbaarheidtraining word inzicht verkregen in  het belasting- en belastbaarheidmodel, het  energie-management en het belang van ontspanning. De fysieke belastbaarheid wordt vergroot door trainen en adviseren over houding en beweging. Het doel van de belastbaarheidtraining is het stimuleren van het vermogen om geleerde vaardigheden en kennis omtrent het evenwicht in belasting en belastbaarheid toe te passen in arbeid en ADL.

Arbeidsonderzoek
Indien er in het traject duidelijkheid gewenst is omtrent de functionele capaciteiten van de werknemer, kan een aantal testen uitgevoerd worden (de Functionele Capaciteit Evaluatie). Op basis van de resultaten van de FCE kan een gedegen advies uitbrengen over de fysieke mogelijkheden van de werknemer m.b.t. het verrichten van werk.

Duur van het traject
Het traject is maatwerk en de duur wordt mede bepaalt door het klachtenpatroon.

Locatie
Alle afspraken en behandelingen vinden in principe plaats bij Van Kasteel Fysiotherapie B.V.

Kosten
De kosten van het hierboven beschreven project worden samengesteld conform de tarievenlijst.

De fysiotherapeut, specialist in beweging