fybromyalgie

 

Fibromyalgie

Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom, waarbij chronische pijn- en stijfheidsklachten op verschillende plaatsen in het lichaam voorkomen.
Vaak spelen ook vermoeidheid, slaapstoornissen en een hoge spierspanning een rol.
Deze klachten hebben niet alleen invloed op het lichamelijk functioneren, maar ook op het psychisch en sociaal welzijn.
De therapie is gericht op het verbeteren van uw functioneren op deze drie gebieden en u te leren op een andere manier tegen uw klachten aan te kijken.

De laatste jaren is er veel veranderd in de behandelmethodes bij fibromyalgie patiënten, dit naar aanleiding van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en door de ervaring van de hulpverleners.
De fysiotherapeut geeft meer begeleiding en u als patiënt krijgt een meer actieve rol toebedeeld.
Om goed met de klachten om te kunnen gaan, is het belangrijk dat u weet wat de gevolgen zijn van een chronische pijnklacht.

Door rust kan passiviteit, conditieverlies, tot niets in staat voelen, enz. ontstaan.
Dit moet voorkomen worden door activiteiten te ondernemen ondanks de pijn.
De behandeling is dus niet gericht op het verminderen van uw pijn, maar het vinden van nieuwe mogelijkheden om beter te kunnen functioneren op het gebied van werk, studie, huishouden en vrije tijd.
U gaat oefenen om meer te kunnen doen met dezelfde (pijn)klachten en daarbij wordt er gekeken naar instandhoudende factoren.
Wij bieden u een programma met een laag instapniveau en kleine belastingsstappen.

Doelen tijdens de therapie:

  •  beter leren bewegen en plezier hebben in het bewegen
  •  het inzicht verbeteren in de chronische klachten en het omgaan ermee
  •  het verbeteren van de balans tussen belasting en belastbaarheid (het accepteren van de eigen grenzen en deze leren bewaken)
  •  het inzicht verbeteren in klacht onderhoudende factoren
  •  het verhogen van de algehele belastbaarheid, stap voor stap de belasting van de oefentherapie vergroten
  •  het verbeteren van de lichaamsbewustwording en inzicht geven in ontspanningstechnieken

Het in onze praktijk mogelijk om een multidisciplinair traject te volgen.
Dit houdt in dat u naast de fysiotherapie ook begeleiding krijgt van de psycholoog en/of de psychomotorisch therapeut.

De fysiotherapeut, specialist in beweging