Kwaliteit

 

U vindt bij ons uitstekende topkwaliteit

Onze fysiotherapeuten zorgen ervoor dat hun vakkennis op peil is, en werken volgens de meest recente inzichten. Zij gaan regelmatig naar na- en bijscholing en voeren vakinhoudelijk overleg.
Van Kasteel Fysiotherapie - Training - Revalidatie voldoet aan de hoogste en meest moderne kwaliteitseisen.

Dat vinden ook de zorgverzekeraars
In 2017 heeft onze praktijk het PLUS-keurmerk verdiend van verzekeraars. Dit is de hoogste status die zorgverzekeraars aan fysiotherapiepraktijken geven nadat is voldaan aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van onder andere hygiëne, privacy, veiligheid, klachtenregeling, en methodisch handelen.

We zijn lid van de beroepsverenigingen KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie), de NVMT (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie) en de NVE (Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie).

Alle therapeuten van Van Kasteel Fysiotherapie - Training - Revalidatie staan geregistreerd in zowel het CKR (Centraal Kwaliteitsregister) als BIG-register (wet beroepen individuele gezondheidszorg). Wij werken volgens de KNGF-richtlijnen.
Daarnaast werken we samen met meerdere praktijken, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en alle verzekeraars.
Onze praktijk is aangesloten bij het Schoudernetwerk regio Noord.

Waarneming
Tijdens uw behandelperiode kan het voorkomen dat uw fysiotherapeut verhinderd is. De behandelingen worden dan overgenomen door een van de andere therapeuten in onze praktijk. U blijft dus in vertrouwde handen. Wij zorgen voor een goede overdracht zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet.

Bij kortdurende ziekte van uw behandelend therapeut kan het een enkele keer voorkomen dat de behandelingen moeten worden afgezegd.
Bij langer durende ziekte zorgen wij voor adequate vervanging, zodat de behandelcontinuïteit niet in gevaar komt.
Ook hier geldt dat we de behandelingen laten overnemen door onze eigen fysiotherapeuten.

Klachtenregeling
We werken volgens de richtlijnen van het KNGF.
Wij doen er alles aan om u goede zorg te bieden.
Indien u niet tevreden bent of een klacht wilt indienen, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut.
Als u een officiële klacht indient via uw fysiotherapeut zal deze klacht behandeld worden conform de richtlijnen van het KNGF.

 

De fysiotherapeut, specialist in beweging