aanmeldtelnum

INFORMATIE

Informatie

Standaardprijslijst 2017
     
 
Fysiotherapie

Manuele therapie
Oedeemtherapie
Kinderfysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Geriatrie fysiotherapie
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing
Consult
Lange zitting
Telefonische zitting
Toeslag voor aan huis behandeling

€ 33,15
43,15
€ 43,15
€ 43,15
€ 43,15
€ 43,15
€ 54,27
€ 43,87
€ 53,65
€ 43,15
€ 10,00
€ 12,00

 
Bij te laat annuleren wordt 75% van de behandeling bij u in rekening gebracht.