aanmeldtelnum

GEZONDHEIDSMANAGEMENT

Gezondheid

Hoe werkt Van Kasteel Gezondheidsmanagement
tek1Van Kasteel Training & Therapie adviseert en ondersteunt bedrijven bij de opzet van succesvol gezondheidsbeleid en biedt de middelen om dit op een geprotocolleerde, transparante en resultaatgerichte wijze uit te voeren.

Van Kasteel Training & Therapie biedt werkgevers via onder andere Arbo-diensten preventie programma's en reïntegratie programma's aan. Daarbij rekenen adviseurs uit hoeveel kosten een werkgever bespaart, wanneer een werknemer versneld gereïntegreerd wordt via een reïntegratie programma van Van Kasteel Training & Therapie. De werkgever blijft continu op de hoogte van het proces van herstel en ontvangt rapportages over de vorderingen van de herstellende werknemer.
Werknemers met chronische klachten aan het houding- en bewegingsapparaat kunnen langdurig verzuimen of zelfs blijvend arbeidsongeschikt raken. Voor deze werknemers stellen specialist, fysiotherapeut en psychotherapeut samen een diagnose. Zij formuleren een Multidisciplinair

Programma voor de deelnemer.
In een kleine groep krijgt hij gedurende vier tot zes weken dagelijks een intensieve poliklinische behandeling. Deze is bedoeld om de pijn en de afhankelijkheid van medicijnen te verminderen. Ook richt de reïntegratietraining zich op uitbreiding van lichamelijke activiteiten. Na deze periode neemt de werknemer deel aan individuele trainingen van een ergotherapeut voor de reïntegratie in het arbeidsproces.

Of het nu gaat om voorkoming van verzuim of een snelle terugkeer in het arbeidsproces, Van Kasteel Training & Therapie biedt multidisciplinaire programma's aan die echt ingrijpen in de factoren die ziekte en blessures veroorzaken. De deelnemers krijgen een medische screening en staan onder deskundige begeleiding van fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychotherapeuten en (arbeids)revalidatietherapeuten. Door de sterk geprotocolleerde wijze van werken is de werkgever verzekerd van een beproefde en inzichtelijke dienstverlening.