Vanwege de uitbraak van het Corona virus nemen wij een aantal maatregelingen om de gezondheidsrisico’s voor zowel ons personeel als patiënten en sporters te beschermen.

 1. 1. Vanaf maandag 16 maart sluiten wij de sportschool, net als alle sportclubs en sportverenigingen. Dit zal voor de periode van 3 weken zijn, dus tot en met 5 april. Wij laten ons adviseren door de overheid.

 2. 2. De praktijk blijft open. Wij nemen gepaste maatregelingen t.a.v. het behandelen van patiënten en het trainen met oefengroepen.

 3. 3. Patiënten zijn welkom mits zij geen verschijnselen van verkoudheid, niezen, hoesten of koorts vertonen.

 4. 4. Wij nemen, zoals de overheid ons adviseert, de noodzakelijke maatregelingen t.a.v. hygiëne.

 5. 5. Wij nemen de nodige maatregelingen t.a.v. ‘bezoekers’ die wij wel en niet toelaten in onze praktijk.

 6. 6. Wij volgen in ons beleid de richtlijnen van het rivm en de overheid.

 7. 7. In onze oefengroepen mogen maximaal 2 mensen trainen of 1 per half uur

 8. 8. Er kan individueel met mensen getraind worden in de oefenzaal.

 9. 9. Na het trainen worden de gebruikte apparaten en materialen schoon gemaakt met het daarvoor bedoelde desinfectans door de behandelende therapeut.

 10. 10. In de behandelkamer gebruiken we handschoenen tijdens de behandeling.

 11. 11. Bij iedere patiënt gebruiken we een gezichtsdoekje

 12. 12. Kwetsbare patiënten die niet in de praktijk willen komen kunnen, als ze dit willen, aan huis behandeld worden. De stoelen in de wachtkamer en koffiecorner staan 1,5 meter uit elkaar 

Zie ook de instructies van de KNGF