Partners

 

Bizim

Bizim Zorg

Bizim Zorg is een thuiszorgorganisatie die zich vooral richt op de allochtone doelgroep. Bizim Zorg is gespecialiseerd in het bieden van zorg in eigen taal en wij houden rekening met de culturele achtergronden van onze cliënten.

Bizim Zorg is HKZ gecertificeerd en gespecialiseerd in extramurale zorg en biedt alleen professionele en kwalitatieve zorg aan alle cliënten die, tijdelijke of permanente zorg nodig hebben, zoals een chronisch ziekte, mensen met lichamelijke of geestelijke beperking, ouderen en gezinnen met gehandicapte kinderen.

Wat biedt Bizim Zorg?
•    persoonlijke verzorging,
•    huishoudelijke verzorging,
•    verpleegkundige verzorging,
•    begeleiding groep (in eigen taal)
•    begeleiding individueel (in eigen taal)

Bizim Zorg werkt samen met ketenpartners en verschillende disciplines (huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders). Daarnaast is werken met belangenorganisaties en mantelzorgers van groot belang. Door samen te werken kunnen wij onze cliënten het vangnet bieden wat ze nodig hebben en zijn wij in de gelegenheid om méér te organiseren dan alleen de zorg.
Wilt u meer weten over Bizim Zorg: kijk dan eens op bizimzorg.nl of bel met 0598-383 293

 
De fysiotherapeut, specialist in beweging