Partners

 

ClaudicatioNet

 

Met ClaudicatioNet is er een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarin gesuperviseerde looptherapie voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden wordt aangeboden door gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Deelnemen aan ClaudicatioNet betekent voldoen aan kwaliteitseisen om transpartante en hoogwaardige patiëntenzorg te garanderen. Fysiotherapeuten die lid worden van ClaudicatioNet worden daarom extra bijgeschoold tot claudicatiotherapeut. Onze claudicatiotherapeut beschikt over een portfolio (een web-based visitekaartje), dat publiekelijk zichtbaar is voor alle patiënten, verwijzers en andere therapeuten.

Voor meer info Claudicationet

claudicationet

 
De fysiotherapeut, specialist in beweging