Uw lichaam verdient de beste behandeling


De fysiotherapeut, specialist in beweging, ondersteunt u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden.


Wat doet onze fysiotherapeut?

• zorgt voor een optimaal herstel
• adviseert bij beginnende klachten
• begeleidt bij een actief leven


Ons doel is om u zo snel mogelijk te laten herstellen zodat u weer volledig kan deelnemen aan werk, hobby en of sport. 


Wij beschikken over uitgebreide diagnostiek, therapie mogelijkheden en goed opgeleide professionals zodat u altijd de behandeling krijgt die het beste aansluit op uw wensen en doelen. Onze aanpak is gericht op een duurzaam herstel waarbij de kans op herhaling van klachten minimaal is.


Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst


In de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van zowel patiënten als zorgverleners vastgelegd.

Rechten van de patiënt:
1.    Recht op informatie: U heeft recht op goede informatie van de therapeut over uw ziekte of aandoening en de mogelijke behandelingen. De fysiotherapeut moet duidelijk en voor u begrijpelijk uitleggen wat er gaat gebeuren en waarom.
2.    Geven van toestemming: Op basis van de informatie die de fysiotherapeut u geeft, kunt u wel of geen toestemming geven voor de behandeling. U mag een behandeling afwijzen of u kunt een alternatieve behandeling kiezen. De fysiotherapeut moet de keuze van de patiënt respecteren. De patiënt kan altijd op zijn keuze terugkomen.
3.    Recht op inzage in het medisch dossier: In het dossier staan alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. U heeft recht om: het dossier in te zien, een kopie van het dossier te ontvangen, zelf uw dossier aan te vullen,of  het dossier te laten vernietigen.
4.    Recht op privacy: Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uitsluitend aan uw behandelend arts, uw huisarts en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, wordt informatie verstrekt. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag informatie over u worden verstrekt aan derden (incl. directe familie). Medische handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien, tenzij de patiënt daarmee instemt.

Plichten van de patiënt:
1.    Plicht om duidelijk te informeren: De patiënt moet de fysiotherapeut duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Daarnaast wordt van u verwacht dat u binnen redelijke grenzen de adviezen van de fysiotherapeut opvolgt.
2.    Plicht tot betaling: Als patiënt bent u verantwoordelijk voor de betaling voor de diensten van de fysiotherapeut. Informeer daarom altijd bij uw zorgverzekeraar of het consult, onderzoek of behandeling wordt vergoed.
3.    Identificatieplicht: Als gevolg van de wettelijke identificatieplicht moet u zicht kunnen identificeren. U moet op verzoek een geldig identiteitsbewijs zoals rijbewijs, paspoort of ID-kaart kunnen tonen. Bij een eerste afspraak vragen wij altijd naar uw identiteitsbewijs.

Rechten en plichten van minderjarigen:
1.    Kinderen jonger dan 12 jaar worden vertegenwoordigd door hun verzorgers. Beslissingen over de behandelingen worden door de verzorgers genomen.
2.    Kinderen tussen de 12 en 16 jaar beslissen samen met hun verzorgers over de behandeling.
3.    Kinderen vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben geen toestemming nodig.


Rechten van de fysiotherapeut:
De therapeut heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat een patiënt of andere zorgverlener hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid speelt daarbij een grote rol. Een fysiotherapeut mag een behandeling weigeren, als hij van mening is dat deze niet medisch noodzakelijk is.

Plichten van de fysiotherapeut:
De therapeut moet goede zorg verlenen en moet medisch noodzakelijke zorg geven. Daarnaast moet elke therapeut een medisch dossier bijhouden, met alle gegevens over de behandelingen die hij elke patiënt heeft gegeven.

 

Deskundig

Uw beperking/ letsel wordt bij ons met de grootst mogelijke deskundigheid behandeld. Voor u staat  een team van goed opgeleide en gespecialiseerde fysiotherapeuten klaar. Deskundig op het gebied van fysiotherapie, manuele therapie, revalidatie en sport. Onze therapeuten beschikken via behandelteams altijd over back-up zodat u verzekerd bent van de beste behandeling.

Betrouwbaar

Fysiotherapie is een vak waarin mensen met mensen omgaan. U komt met een hulpvraag en gaat ervan uit dat u goede, veilige en eerlijke zorg krijgt. Daar heb u helemaal gelijk in en we zullen hier ook alles aan doen. Uw behandelresultaat heeft namelijk alleen effect als er sprake is van wederzijds vertrouwen. Als organisatie doen we er alles aan om uw vertrouwen in ons zo hoog mogelijk te houden. Wij werken 100% volgens de geldende wet- en regelgeving van overheid en zorgverzekeraars en laten ons hierop jaarlijks toetsen. Of het nu gaat om behandelkwaliteit, opleiding, omgaan met uw medische gegevens, ingediende declaraties of veiligheid.

Samenwerking

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn zetten we de kennis en kunde van diverse zorgprofessionals in. Denk hierbij aan uw huisarts, medisch specialist of andere zorgaanbieders. We hebben een breed netwerk aan professionals waar we intensief mee samenwerken.Samen met onze zorgpartners staan we garant voor de meest doelmatige zorg!

Geen wachtlijst

Als u met pijn en/of een beperking rondloopt wilt u zo snel mogelijk weer aan de slag. Op het werk, met uw hobby of sport. u bent dan gebaat bij een afspraak op kort termijn. Wij streven naar een eerste afspraak binnen 48 uur na aanmelding.

Ruime openingstijden

Onze organisatie probeert zich constant te verplaatsen in uw situatie. Wij begrijpen dat u werkgever niet blij is met een afspraak onder werktijd of dat u juist liever overdag een afspraak hebt omdat u ‘s avonds nog graag tijd besteedt aan één van uw hobby’s. Daarom hebben we een ruime openstelling op onze locaties en vinden we altijd wel een passend moment.

Prima service

Wij vinden het belangrijk dat u een goed gevoel overhoudt aan uw revalidatie in praktijk. Daar doen we het namelijk voor; tevreden mensen. We streven niet alleen naar een probleemloze revalidatie maar ook naar maximale service. Een aantal voorbeelden waarop we ons nadrukkelijk onderscheiden;

Nazorg

Onze therapeuten vinden het fijn als u klachtenvrij de deur uitloopt. Dat is immers vaak het doel van de therapie. Maar het is zeker zo belangrijk dat u niet binnen afzienbare tijd weer tegen dezelfde beperkingen aanloopt. We streven niet alleen naar gezond worden maar ook naar gezond blijven. Om gezond te blijven hebben we binnen VanKasteel Fit diverse programma’s die aansluiten op uw doelstellingen.

Goede faciliteiten

U verdient de beste zorg. Dat staat voorop. Daarom blijven we steeds investeren in nieuwe, vooruitstrevende en moderne middelen en apparatuur. Bij ons bent u verzekerd van de beste faciliteiten, omdat we ons onderscheiden door te blijvend vernieuwen.

Kwaliteitskeurmerken

U kunt bij ons de hoogst mogelijke kwaliteit verwachten. Daarvoor doen we ons best en zijn onze locaties PLUS gecertificeerd. Om deze kwaliteit inzichtelijk te maken vindt 2 jaarlijks toetsing plaats door een onafhankelijk auditbureau. Er wordt kritisch gekeken of alle werkwijzen en procedures plaatsvinden zoals beschreven én of uw ontvangen zorg doelmatig en effectief was.

Wat neemt u mee?

  •  2 (grote) handdoeken
  •  Afsprakenkaartje
  •  Indien van toepassing de verwijzing van de arts of medisch specialist.
  •  Medicijnkaart en/of andere aanvullende informatie over uw ziektebeeld.

WGBO

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

Meer...

end faq

 

De fysiotherapeut, specialist in beweging